Blog

Mikä on pyramidihuijaus?

Pyramidihuijaus on laiton liiketoimintamalli, jonka ainoana tarkoituksena on ansaita rahaa pelkän rahan ansaitsemisen vuoksi, ilman mitään laillista tuotetta tai palvelua. Tämä tyypillisesti toteutetaan käyttäen samankaltaista markkinoinnin tai myynnin rakennetta, jota verkostomarkkinointi käyttää.

Muita käytettyjä nimikkeitä: pyramiidisysteemi, pyramidijärjestelmä

Toinen paljastava piirre monissa tällaisissa huijauksissa on se, että ainoa (tai merkittävin) ansaintamekanismi tällaisessa bisneksessä on rekrytoida lisää ihmisiä mukaan. Tienaaminen ei siis ole mahdollista, ellet rekrytoi mukaan uusia jäsenia.

Sanonta “pyramidihuijaus” on valitettavasti melko harhaanjohtava, sillä bisneksen muodolla ei ole mitään tekemistä sen laillisuuden ja laittomuuden kanssa. Itse asiassa, jos tarkkailet melkein minkä tahansa liiketoiminnan, yrityksen, hierarkian, jopa kirkkojen, hyväntekeväisyyksien ja koulujen rakennetta, huomaat niiden muistuttavan pyramidia.

Sen muodon lisäksi, on monia eri tapoja miten pyramidihuijausta voidaan operoida ja miten se on rakennettu. Tyypillisesti on olemassa kaksi erilaista rakennetta: yksi näistä on ”paljas” tai läpinäkyvä systeemi, ja toinen on tuotepohjainen tai naamioitu pyramidi systeemi.

Paljas tai läpinäkyvä systeemi

Paljas tai läpinäkyvä systeemi tarkoittaa, ettei tarjolla edes ole tuotetta eikä palvelua, vaan yksinkertaisesti vain maksat liittymismaksun voidaksesi liittyä mahdollisuuteen. Toisin sanoen, raha maksetaan vain mahdollisuudesta tienata rahaa. Nämä systeemit ovat yleensä melko selkeitä ja helppoja huomata.

Tuotepohjainen tai naamioitu systeemi

Jotta pyramidi systeemi saataisiin näyttämään laillisemmalta, liittymismaksu voidaan naamioida jollakin tuotteella. Tämä tarkoittaa sitä, että tyypillisesti sinun tulee ostaa jokin tuote (kuten e-kirja, kurssi tai muuta virtuaalista ja epäoleellista), jotta voit liittyä systeemiin. Tämän jälkeen menet tarjoamaan tätä ”upeaa” mahdollisuutta toisille kertoen, miten heidän täytyy myös vain ostaa kyseinen tuote littyäkseen mukaan ja tarjota samaa sitten muille.

Vaikka teknisesti ja muodollisesti oletkin ostamassa tuotetta, tämä on silti edelleen laiton systeemi, sillä se on rahantekosysteemi, jossa ainoa tapa tienata rahaa on rekrytoimalla lisää jäseniä.

Vaikkakin on olemassa paljon monimutkaisempia systeemejä, niin yllä mainitut esimerkit ovat aivan riittäviä yleisellä tasolla, jotta voit tunnistaa tämän kaltaiset yritykset.

Rahan “ansaitsemiseksi” pyramidihuijauksessa voidaan liiketoiminta kuitenkin muotoilla monella eri tavalla.

Perus ansaintamuoto

Kaikkein perus pyramidijärjestelmä toimii siten, että sen operoija rekrytoi ihmisiä mukaan bisnesmahdollisuuteen, pyytäen uusilta jäseniltä liittymismaksua tai jäsenmaksua. Esimerkin vuoksi sanotaan maksun olevan vaikka 100€.

Alla olevassa kaaviossa, operoija on rekrytoinut kaksi ihmistä liittymään bisnekseen (näistä ihmisistä käytetään usein nimitystä ”distributor” tai jakelija), jotka molemmat antavat maksunsa operoijalle, jolloin operoija tienaa heistä 200€.

[IMAGE: Operator + 2 distributors]

Nämä kaksi distributoria jatkavat uusien distributoreiden rekrytoimisella. Distributorina kuitenkin, tulet ansaitsemaan vain 50€ uusista liittymismaksuista, josta toinen 50€ menee suoraan operoijalle.

[IMAGE: Fees paid to operator]

Jäsenet jatkavat rekrytoimalla uusia jäseniä, jolloin jokainen jäsen aina tienaa 50€ rekrytoimastaan uudesta jäsenestä. Tässä esimerkissä, kenenkään jäsenen ei ole mahdollista tienata yhtä paljon kuin operoijan, sillä operoija saa 50% kaikista verkoston liittymismaksuista.

Yleinen väärinkäsitys pyramidihuijauksiin liittyen on se, ettei kukaan pysty tienaamaan enemmän kuin operoija. Vaikka tämä on totta yllä olevassa esimerkissä ja useimmissa pyramidisysteemeissä, niin tarkkaan ottaen se on virheellinen käsitys.

Monimutkainen ansaintamuoto

Huomattavasti monimutkaisempi tapa pyramidihuijauksen muodostamiseksi on sellainen, että prosentti tuloista jokaiselta uudelta jäseneltä siirtyy ylöspäin pyramidissa eri tasoille. Katso alla olevaa kuvaa:

[IMAGE: % upline earnings]

Koska tätä verkkosivustoa ylläpitää joukko innostuneita ja laillisesta verkostomarkkinoinnista kiinnostuneita ihmisiä, ole hyvä ja huomio, että monet pyramidijärjestelmät voivat muistuttaa laillisia verkostomarkkinointimahdollisuuksia ja on oleellista, ettei niitä sekoiteta keskenään.

Yllä olevan kuvan tavoin rakennettu pyramidisysteemi, voi tarjota merkittävästi enemmän ansaintia  jäsenilleen, kun sitä vertaa perus ansaintamuotoon.

Kuvitellaan että, edellä esitettyä esimerkkiä käyttäen, pystyisit rakentamaan verkoston, jossa olisi 10 tasoa ja jokainen jäsen ottaisi mukaan aina 3 uutta ihmistä. Tällaisella kuviolla jäseniä olisi kertynyt verkostoon yhteensä 88, 572, joka olisi ansainnut ……

[IMAGE: SUMS]

Ilmeinen ongelma sellaisissa pyramidisysteemeissä, jotka tarvitsevat uusia jäseniä tuottaakseen rahaa, on että lopulta verkoston pitäisi kasvaa niin suureksi, ettei ihmisiä enää riitä liittymään. Kun näin tapahtuu, jäsenet huomaavat etteivät he enää pysty rekrytoimaan uusia jäseniä, jonka seurauksena he eivät pysty tienaamaan uusista liittymismaksuista ja tuossa vaiheessa (useimmiten jostain muusta syystä jo hyvin paljon aikaisemmin) pyramidihuijaus lakkaa toimimasta (hiipuu) tai ”romahtaa”.

Vielä kerran, pyramidihuijaukset ovat laittomia bisnesmalleja, joissa ainoa tapa tienata rahaa on hankkimalla uusia jäseniä. Sitä vastoin taas lailliset verkostomarkkinointimahdollisuudet myyvät oikeita tuotteita joista ansainti tulee ja voivat tarjota jäsenilleen huomattavan paljon enemmän ansiomahdollisuuksia. Lailliset ja reilut verkostomarkkinointi yritykset tunnistaa usein myös siitä, että ne ovat pitkäikäisiä.

 

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment